Przetwarzanie danych osobowych to np. ich pozyskiwanie, wprowadzanie do systemu, przechowywanie, wykorzystywanie, udostępnianie. W Polityce Prywatności pozostawiamy na stałe do Twojej dyspozycji wszystkie informacje, z którymi możesz się zapoznać w dowolnej chwili.

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Przetwarza dane osobowe Administrator danych osobowych Serwisu, czyli Sylwia Drożdż prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Sylwia Drożdż, ul. Rzgowska 15 lok. 4U, 93-008 Łódź, NIP: 9820298807, REGON: 100673629.

Możesz się z nami skontaktować listownie na podany wyżej adres, wysyłając e-mail na adres: sklep@rzgowska15.pl lub telefonicznie, pod numerem: 796665001.
W przypadku wyrażenia przez Ciebie dodatkowej zgody, administratorami danych uzyskanych na podstawie Twojej aktywności w Internecie z wykorzystaniem technologii takich jak cookies mogą być również nasi partnerzy (wymienieni Polityce Plików Cookies).

Podajesz nam swoje dane: składając zapytanie w Serwisie www.rzgowska15.pl poprzez formularz kontaktowy  w innej formie (np. osobiście, telefonicznie, e-mailem), zapisując się na Newsletter w Serwisie.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Możliwe cele przetwarzania danych osobowych to w szczególności:

UDZIELANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) CELE ARCHIWALNE (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)CELE STATYSTYCZNE (art. 6 ust. 1 lit. RODO) 

Dane osobowe możemy przetwarzać również z uwagi na niezbędność do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do prowadzenia z Tobą korespondencji lub analiz rynkowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Twoich danych osobowych i zapewniamy, że:
– przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób dla Ciebie przejrzysty;
– zbieramy Twoje dane osobowe w prawnie uzasadnionych celach oraz nie przetwarzamy ich w sposób niezgodny z tymi celami;

– przechowujemy Twoje dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których je przetwarzamy;
– przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Nie będzie to jednak wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.
Zwracamy przy tym uwagę, że w Serwisie nie wyświetlamy reklam. Produkty podobne, polecane, nowości, bestsellery wyświetlane są wyłącznie w oparciu o cechy towarów

Twoje dane osobowe pozyskane w celach marketingowych (Newsletter) będziemy przetwarzać w tym celu do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie (rezygnacji z Newsletter).
Twoje dane osobowe pozyskane w celach marketingowych innych niż Newsletter będziemy przetwarzać:
– w przypadku przetwarzania danych na podstawie Twojej zgody – do czasu jej cofnięcia,
– w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu Administratora – do czasu wniesienia sprzeciwu.

Twoje dane przekazujemy tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania przez nas umowy, jest uzasadnione naszym prawnym interesem lub wynika z Twojego wniosku. Nie udostępniamy Twoich danych komercyjnie podmiotom trzecim.

Twoje dane osobowe możemy przekazać :

1. Firmie, z której systemu korzystamy w celu prowadzenia serwisu, tj. firmie hostingowej 

2. Naszym upoważnionym pracownikom oraz współpracownikom,

Informujemy, że istnieje możliwość, że Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem przez Odbiorcę z serwerów spoza terenu Europejskiego Obszaru Gospodarczego zostaną przekazane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nastąpi to wówczas w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia lub decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień zabezpieczeń.

Jakie masz prawa w związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe jako osoby fizycznej? 
1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych- gdy zgłosisz do nas wniosek o dostęp udzielimy Ci informacji jakie Twoje dane posiadamy i jak są przetwarzane;

2. Prawo do sprostowania danych osobowych- gdy zauważysz, że Twoje dane osobowe są nieprawidłowe, na Twój wniosek dokonamy ich sprostowania;

3. Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych- możesz żądać od nas usunięcia Twoich danych, gdy uważasz, że nie są już niezbędne dla celów, do których je zebraliśmy albo konieczność usunięcia Twoich danych wynika z przepisów prawa. Usuniemy Twoje dane także wtedy, gdy dane były przez nas zebrane na podstawie Twojej zgody w przypadku jej cofnięcia albo Twojego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania;

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych- w przypadku Twojego wniosku o sprostowanie albo usunięcie Twoich danych, czy też Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na czas postępowania w sprawie wniosku i sprzeciwu możesz wnieść o ograniczenie ich przetwarzania. Możesz także żądać ograniczenia przez nas przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy nam nie są już potrzebne, ale nie chcesz ich usunięcia, gdyż mogą być ona potrzebne Tobie- do obrony lub dochodzenia roszczeń;

5. Prawo do przenoszenia danych- jeżeli przetwarzamy Twoje dane w sposób automatyczny masz prawo żądania przeniesienia Twoich danych osobowych do innego administratora.

Ponadto informujemy Cię, że masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych- możesz je wykorzystać, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane w innych celach, ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw. Pamiętaj także, że jeśli do przetwarzania danych potrzebna była nam Twoja zgoda – możesz ją cofnąć – nie będziemy wówczas przetwarzać dalej tych danych, co może jednak wywołać dla Ciebie pewne niedogodności (np. w przypadku usunięcia konta w Serwisie, przy składaniu kolejnego zamówienia konieczne będzie wypełnienie formularzy).

Jak możesz zrealizować swoje prawa?

Opisane wyżej prawa możesz zrealizować kontaktując się z Administratorem w dowolny sposób (listownie, telefonicznie lub mailowo- zgodnie z podanymi na początku Polityki informacjami), jednak zalecamy żebyś skierował wiadomość e-mail na adres: sklep@rzgowska15.pl. Pamiętaj, że przed realizacją Twoich wniosków i żądań albo w przypadku cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych będziemy musieli potwierdzić Twoją tożsamość. Na Twój wniosek odpowiemy bez nieuzasadnionej zwłoki, nie dłużej niż w terminie miesiąca (chyba, że z uwagi na wyjątkowe okoliczności nie będzie to możliwe, ale poinformujemy Cię wówczas o tym). Pamiętaj także, że możemy uznać, że mamy prawo dalej przetwarzać Twoje dane osobowe. Przysługuje Ci również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.